Nová ústava

Nová ústava

Nová ústava je projekt Pavla Kohouta a úzkého kolektivu dobrovolníků. Pavel Kohout je známý český ekonom, publicista a autor řady knih. Projektem Nové ústavy chce Pavel Kohout přispět k lepšímu životu naší společnosti, kvalitnějšímu podnikatelskému prostředí a odstranění korupčního prostředí. Aktuálními články se snaží reagovat aktuální ekonomické a politické dění v naší zemi a přispět ke zlepšení informovanosti laické veřejnosti. Nová ústava na knižní vydání kritiky politického systému České republiky, jehož jediným řešením jsou změny současné ústavy.

IČ: 291 29 222, DIČ: CZ29129222, Sídlo firmy: Na Valech 289/4, 160 00, Praha 6 - Hradčany, Telefon: +420 603 308 610
Internet Art