Dveře pravé

Pro rozlišení dveří na pravé a levé se zažila poučka, že se máme postavit čelně ke dveřím z té strany, na níž jsou viditelné panty. Pokud jsou panty vpravo, jedná se o dveře pravé. Pokud jsou panty vlevo, jedná se o dveře levé.

 

Toto řešení však lehce pokulhává u těch typů dveří, které nemají viditelné panty, což se primárně týká dveří bezfalcových.

 

Můžeme tak použít ještě vlastní způsob, jak dveře rozlišovat na pravé a levé.

 

Pravé dveře se otevírají směrem doprava, když je otevíráme proti sobě, naopak když je otevíráme směrem od sebe, tak se klika po otevření vzdaluje od nás směrem doleva.

 

U levých dveří je to zákonitě naopak. Levé dveře otevíráme proti sobě směrem doleva, naopak od sebe je otevíráme doprava.

 

Pravé dveře tak směrem k sobě otevíráme zpravidla pravou rukou, levé dveře naopak levou rukou, abychom plynule pokračovali v pohybu do další místnosti.

 

Pokud nevíte, jaký typ dveří máte využít pro svůj interiér, neváhejte nás kontaktovat. Jsme pro vás k dispozici na konzultaci s architektem. Interiérové dveře pravé i levé dodáváme do domů, bytů, kanceláří a jiných prostor v celé České republice.

Pravé dveře poznáme podle pantů viditelných po pravé straně. Směrem k sobě tyto dveře budeme zpravidla otevírat pravou rukou.

Pravé dveře poznáme podle pantů viditelných po pravé straně. Směrem k sobě tyto dveře budeme zpravidla otevírat pravou rukou.

IČ: 291 29 222, DIČ: CZ29129222, Sídlo firmy: Na Valech 289/4, 160 00, Praha 6 - Hradčany, Telefon: +420 603 308 610
Internet Art