Falcové dveře

Falcové dveře, neboli polodrážkové dveře, jsou tradiční variantou v interiéru. Jedná se o typ jednokřídlých či dvoukřídlých dveří, které částečně překrývají zárubeň. Oproti bezfalcovým dveřím jsou u falcových viditelné panty. Falcové dveře naleznete prakticky ve všech starých budovách.

 

Ač jsou bezfalcové dveře označovány za elegantní variantu, falcové dveře s viditelnými masivními panty vídáme v zámcích, starých vilách a jiných honosných stavbách. Viditelný pant falcových dveří lze taktéž využít jako estetický prvek v interiéru.

 

Jedná se tak zároveň o dveře s viditelnými panty. Zatímco u bezfalcových dveří je vyzdvihován jejich přínos pro design interiéru, nespornou výhodou falcových dveří je lepší těsnění hluku, prachu nebo kouře.

IČ: 291 29 222, DIČ: CZ29129222, Sídlo firmy: Na Valech 289/4, 160 00, Praha 6 - Hradčany, Telefon: +420 603 308 610
Internet Art